Sisekaitseakadeemia Wolf 100 000 m³/h ja HKVS pumbasõlmed

12 WOLF-i soojustagastusega ventilatsiooniagregaati koguõhuhulgaga ca. 100 000 m³/h.
Üheksa seadet on varustatud sorptsioon rootoriga (niiskuse kasutegur üle 80%). Kolm seadet on varustatud suure võimsusega vahesoojuskandja patareidega (kasutegur EN308 u. 70%), lisaks tehaseautomaatikaga komplekteeritud pumbasõlmed WOLF HKVS süsteem.

Uues hoones on ca 11 000 ruutmeetrit kasulikku pinda. Auditooriumite ja administratiivruumide kõrval on hoones spetsiifilised ruumid siseturvalisuseks vajaliku õppe läbiviimiseks, virtuaalsimulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus- jm laboratooriumid, vangla õppekambrid, spordisaalid, siselasketiir jne. Hoones on kasutatud ventilatsiooniseadmetes suure kasuteguriga soojusvaheteid ja ventilatiooniseadmetega koos tarniti ka uuenduslikud “kõik ühes” kütte/jahtuse sõlmed koos Wolf juhtautomaatikaga. Pumbasõlm on väga kompaktne ja valib ise millal vajab hoone ventilatsioonisüsteem jahutamist või kütmist.