thermia-logo

Maasoojuspumpade tootjatel lisanduvad valikusse inverterkompressoriga mudelid.
Nendel mudelitel on palju eeliseid, kuid kas need kaaluvad üles ka mõned küsimärgid?
Positiivne on, et muutuva võimsuse tõttu pole seda tüüpi soojuspumpadel vaja
akumahutit. Kindlasti on invertermaasoojuspumbad efektiivsed ka aasta efektiivsusnäitajate
poolest, kuid lisades võrdlusse tavapärased on-off-tüüpi kompressoriga Thermia
ja Nibe mudelid, räägib SCOP-i erinevus u 7% invertermudelite kasuks. Eurodesse panduna
tähendaks see keskmisele eramajale u 50-eurost võitu aastas. See annab invertermaasoojuspuba
tasuvusajaks praegu u kümme aastat, kui arvestada soetusmaksumuse
erinevuseks 500 eurot. Võrreldes inverter- ja on-off-maasoojuspumba energiatõhususe
klasse, jäävad need mõlemal suures plaanis samaks A++ (35 °C / 55 °C tootemärgis,
keskmine kliima).

mega_product_en_230_350_1
Suur murrang on toimunud ka maasoojuspumpade kasutamisel kommertssektoris,
kus nüüdseks on ka võetud kasutusele Inverteriga varustatud kompressorid. Antud
mudeleid saab paigaldada kaskaadis alates 15 kW kuni mitme MW-ni ja võimaldavad
ka kaugjälgimist. Esimesed huvitavad invertertehnoloogia projektid juba rakendatud,
näiteks Thermia MEGA Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses. Huvitav ja unikaalne
tehniline lahendus G3 ja HGW on kasutusel Thermia mudelitel, mis võimaldab samal
ajal ruumi kütmisega toota ka kuuma tarbevett. See tähendab, et kui soojuspump kütab
kodu, toodab ta samal ajal ka kuuma tarbevett. G3 toodab tänu kolmele soojusvahetile
rohkem ja kuumemat vett väiksema energiakuluga kui üksi teine soojuspump turul.